Q=1 P=66 TFC=25 TVC=7 TC=32 MC=? 5

帮忙好心人计算一下.这个是图表上的一行数据.是西方经济学上的.我实在是搞不懂了.....
我有更好的答案
邀请更新
2006-06-28 最佳答案
要有相邻两行数才能算MC

公式:
TC = TFC + TVC
AFC = TFC / Q
AVC = TVC / Q
SATC = TC / Q

第二行为TC2,Q2
第一行为TC1,Q1
MC2 = (TC2 - TC1)/ (Q2 - Q1)
MC3 = (TC3 - TC2)/ (Q3 - Q2)
依此类推。

L_o_o_n_i_e

采纳率:57% 擅长: C/C++ VC++ 电脑/网络

为您推荐:

×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消