clash of clans7本升8本需要多少钱

我有更好的答案

4条回答

进一步换5个农民200w的金币,估计你的先把金库升升才行。
如有需要可留下邮箱。

-----------------------------------------------------------
附免费礼品卡获得教程,可换宝石,不再默默等待建造时间
部落冲突 | 发布于2013-01-13 11:48
评论
200万金币,要金库两个都10级才可以升。抢别人!
知人答 | 发布于2013-01-13 16:48
评论
需要200W 金币
markahn | 发布于2013-01-05 15:48
评论
需要200W金币,或者 1000不到的宝石。
732631394 | 发布于2013-01-12 21:22
评论
收起 其他1条回答

为您推荐: