yyyy-MM-dd HH:mm:ss格式如何转换成分钟

我有更好的答案
邀请更新
2010-08-24 最佳答案
(1000*60)long second = 0;
SimpleDateFormat format = new SimpleDateFormat(".getTime()/yyyy-MM-dd HH:mm:ss");
try {
Date d1 = format.parse(time1);
second = d1;
} catch (java.text

其他回答

天天和冶恋役崭里面的妹纸聊天,还约出来在公园见面了,
那是相当的爽),现在已经成功了好几个了!
lmlf
热心网友| 发布于2013-03-29
评论

为您推荐:

×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消