chong yeu oi vo yeu chong nhieu lam ,chong yeu biet ko chong yeu la 1nguoi chong vi dai nhat tre... 30

.请帮我把上面的越南文翻译为中文!期待你的答案,谢谢chong yeu oi vo yeu chong nhieu lam ,chong yeu biet ko chong yeu la 1nguoi chong vi dai nhat tren doi .nho chong nhieu
知道手机网友
发布于2010-07-05 21:05 最佳答案
冲冲宇武饶林爱宇,高宇冲冲冲biet宇1nguoi在世界上是最大的。儒饶冲

其他回答

貌似意思是什么什么特别大
你写的有问题吧
sorry
冰冻的烈火 | 发布于2010-07-05 20:18
评论

为您推荐: